Algemene voorwaarden

Algemeen

Op een aankoop van de merchandise-afdeling van de website van BRAAF (braaf.net/merchandise/…) – hierna: “de website” – zijn de volgende algemene voorwaarden – hierna: “de voorwaarden” – van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling via de website verklaart u deze voorwaarden van toepassing. Zorg er dan ook voor dat u deze voorwaarden goed heeft doorgelezen en begrijpt. Indien u iets niet begrijpt, neem dan contact op via braaf.merchandise@gmail.com.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst komt als volgt tot stand. Nadat een bestelling op de website is geplaatst, zult u binnen twee werkdagen een bevestigingsmail ontvangen. Op het moment dat de bevestigingsmail is gestuurd/ontvangen is de bestelling bevestigd en is de koopovereenkomst tot stand gekomen. In de bevestigingsmail wordt aangegeven welk(e) product(en) u heeft besteld en hoe de betaling dient plaats te vinden. Na ontvangst van de betaling zal het(/de) product(en) naar u worden verzonden en is de koopovereenkomst tot stand gekomen. Er is dan sprake van een koop-op-afstand – hierna: “de koopovereenkomst”.

Reserveren

Naast dat u via onze webshop onze producten kunt kopen, bieden wij aan de bezoekers van onze feesten ook aan dat ze hun gewenste product kunnen reserveren. Hiermee bespaard u verzendkosten. Met ‘reserveren’ wordt bedoelt dat u (via de website-email) aangeeft welk(e) product(en) u graag zou willen hebben, zodat deze bij een aankomend BRAAF-event voor u klaar liggen – hierna: “reserveren’. Voorwaarde hiervoor is dat u in het bezit bent van een ticket voor het betreffende BRAAF-event. Anders kunt u het(/de) producten immers niet in ontvangst nemen. Reserveren wordt niet aangemerkt als een koopovereenkomst. Als u middels de website een product reserveert, vindt de koop plaats op het moment van levering (overhandiging). U zult het bedrag in dat geval pas (cash) hoeven te voldoen op het moment van in ontvangst nemen van het(/de) product(en). Er heeft derhalve geen koop-op-afstand plaatsgevonden.

Betaalwijze

Nadat u uw naam, email en adres heeft doorgegeven, u heeft aangegeven welke product(en) u wilt kopen en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden, krijgt u op het door u doorgegeven emailadres binnen 2 werkdagen een bevestigingsmail met de bevestiging van uw bestelling. In deze mail wordt tevens aangegeven hoe de betaling dient plaats te vinden. De betaling dient door middel van iDEAL plaats te vinden naar het IBAN nummer en het kenmerk welke in de bevestigingsmail staan vermeld.

Prijzen

De prijzen die op de website worden vermeld zijn inclusief btw.
De prijzen die op de website worden vermelden zijn, in geval van koop-op-afstand, exclusief verzendkosten van € 6,50.
Op de website worden zowel de prijzen vermeld voor een bestelling via de website (m.a.w. een koop-of-afstand), als ook de prijzen indien u wenst te ‘reserveren’.
De prijzen zijn indicatief. Mochten prijzen afwijken van de prijzen die op de website worden vermeld, zal dit in de bevestigingsmail worden vermeld.

Levertijd

We verzenden onze producten met DHL of PostNL. De levertijd bedraagt 2 tot 5 werkdagen. Echter behouden we het recht voor op eventuele vertraging. Omtrent een vertraging zult u per email worden geïnformeerd. Mocht het geval zich voordoen dat de levertijd langer dan 30 dagen is, kunt u afzien van de koop.

Voorraad

Er wordt naar gestreefd om de producten die op de website staan altijd op voorraad te hebben. Dit kan echter niet worden gegarandeerd. Indien een bepaald product niet meer op voorraad blijkt te zijn, zullen wij per email contact met u opnemen en met u overleggen of u wilt wachten tot het product weer op voorraad is, u een vergelijkbaar product wilt ontvangen of dat u af wilt zien van de koop.

Kleuren

Ondanks onze inspanningen om eigenschappen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer de geven, waaronder de kleur, kan het voorkomen dat de eigenschappen anders blijken dan u verwacht zou hebben. In dat geval heeft u, bij koop-op-afstand, de mogelijkheid gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Bij een koopovereenkomst heeft u na ontvangst 14 dagen de tijd om de koop te annuleren. U heeft na annulering vervolgens 14 dagen de tijd om het product op eigen kosten te retourneren. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient het product in de originele staat geretourneerd te worden. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u per email te reageren/replyen op uw bevestigingsmail. Hierdoor weten wij gelijk om welke bestelling en betaling het gaat. Mocht u uw bevestigingsmail niet meer kunnen vinden, kunt ook emailen naar braaf.merchandise@gmail.com. In beide gevallen dient u aan te geven welk(e) product(en) u wenst te retourneren. Wij zullen vervolgens het volledige door u betaalde bedrag naar hetzelfde rekeningnummer overmaken, mits het(/de) product(en) in goede orde zijn ontvangen.

Retourneren

De kosten van het retourneren van de producten komen voor uw eigen rekening en risico. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de door u gekozen retourmethode/vervoerder. U bent vrij in het kiezen van iedere retourmethode/vervoerder, zolang het(/de) producten(en) in originele staat retour worden ontvangen.

Privacy

Door het aangaan van een koopovereenkomst of door het maken van een reservering, verschaft u ons de benodigde persoonsgegevens. Vanwege uw privacy zullen wij deze informatie slechts gebruiken daar waar u het voor aan ons verstrekt heeft, te weten de koop of reservering.

Toepasselijk recht

Op uw rechtsverhouding met ons is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat zich tussen u en ons mocht voor doen, wordt voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Dit voor zover de wet niet dwingend een andere competente rechtbank aanwijst.

Bedrijfsinformatie

Naam: BRAAF

KvK-nummer: 63154757

Email: braaf.merchandise@gmail.com